Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
538751763994453023030000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
187625401821268852872848190848552518254616932221
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107319131602122518912157385326882092232024001261
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000035811168713201805104723008272218
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37316
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5890
 3. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3482
 4. Statut
  Wyświetleń: 3280
 5. Rodzina 500+
  Wyświetleń: 3150
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3112
 7. Pracownicy
  Wyświetleń: 3035
 8. Nabory
  Wyświetleń: 3013
 9. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2929
 10. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2865
 11. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 2658
 12. Promocji Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 2533
 13. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 2416
 14. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2415
 15. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 2397
 16. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 2277
 17. Podział na rejony opiekuńcze
  Wyświetleń: 2268
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2254
 19. Świadczenie wychowawcze
  Wyświetleń: 2238
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2208
 21. Wspierania rodziny
  Wyświetleń: 2180
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2165
 23. Świadczenie Dobry start
  Wyświetleń: 2139
 24. karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2127
 25. Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2104
 26. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2047
 27. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2043
 28. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 2028
 29. karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
  Wyświetleń: 2025
 30. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2012
 31. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 2003
 32. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1995
 33. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1990
 34. Nabór - praca zastępcza
  Wyświetleń: 1779
 35. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  Wyświetleń: 1351
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1114
 37. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1070
 38. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 987
 39. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 786
Wersja XML