Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
538751763994453027713260000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
187625401821268852872848190848552518254616932221
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107319131602122518912157385326882092232024001261
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000035811168713201805104723008272218
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37582
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6206
 3. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3604
 4. Statut
  Wyświetleń: 3473
 5. Rodzina 500+
  Wyświetleń: 3291
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3226
 7. Nabory
  Wyświetleń: 3184
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 3176
 9. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3044
 10. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2974
 11. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 2751
 12. Promocji Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 2592
 13. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2544
 14. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 2528
 15. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 2488
 16. Podział na rejony opiekuńcze
  Wyświetleń: 2348
 17. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 2342
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2340
 19. Świadczenie wychowawcze
  Wyświetleń: 2310
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2304
 21. Wspierania rodziny
  Wyświetleń: 2271
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2244
 23. Świadczenie Dobry start
  Wyświetleń: 2217
 24. karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2200
 25. Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2164
 26. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2124
 27. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2119
 28. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 2095
 29. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2091
 30. karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
  Wyświetleń: 2082
 31. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 2068
 32. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2053
 33. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2046
 34. Nabór - praca zastępcza
  Wyświetleń: 1831
 35. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  Wyświetleń: 1399
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1133
 37. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1113
 38. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1007
 39. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 845
Wersja XML