Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
538751763994453027713174000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
187625401821268852872848190848552518254616932221
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107319131602122518912157385326882092232024001261
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000035811168713201805104723008272218
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37574
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6205
 3. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3601
 4. Statut
  Wyświetleń: 3469
 5. Rodzina 500+
  Wyświetleń: 3284
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3224
 7. Nabory
  Wyświetleń: 3176
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 3173
 9. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3038
 10. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2971
 11. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 2749
 12. Promocji Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 2592
 13. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2542
 14. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 2524
 15. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 2488
 16. Podział na rejony opiekuńcze
  Wyświetleń: 2348
 17. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 2342
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2335
 19. Świadczenie wychowawcze
  Wyświetleń: 2309
 20. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2300
 21. Wspierania rodziny
  Wyświetleń: 2270
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2240
 23. Świadczenie Dobry start
  Wyświetleń: 2217
 24. karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2199
 25. Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2164
 26. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2119
 27. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2117
 28. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 2095
 29. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2091
 30. karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
  Wyświetleń: 2081
 31. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 2068
 32. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2052
 33. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2046
 34. Nabór - praca zastępcza
  Wyświetleń: 1825
 35. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  Wyświetleń: 1399
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1133
 37. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1112
 38. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1007
 39. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 844
Wersja XML